Legendy krakowskie

 

Legenda o Smoku Wawelskim

Legenda o dwóch braciach i dwóch wieżach

Legenda o Wandzie co za Niemca wyjść nie chciała

Legenda o zaczarowanych gołębiach z Rynku krakowskiego

Legenda o stopce królowej Jadwigi

Legenda o hejnale mariackim

Legenda o panu Twardowskim

Legenda o głowie z Sali Poselskiej na Wawelu

Legenda o Lajkoniku

Legenda o dzwonie Zygmunta

Legenda o żydowskim weselu

Legenda o Dzwonie Topielców

Legenda o żółtej ciżemce

Legenda o Nawojce

Legenda o Stańczyku co nawet z króla żartował